Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Veelgestelde vragen over het coronavirus en jouw pensioen

In verband met het coronavirus zijn er vragen binnengekomen bij ons Pensioenloket. Niet alleen over de gevolgen voor de dekkingsgraad maar ook hoe het fonds de dienstverlening aan jou voortzet. Hiervan hebben we een selectie gemaakt.

We hebben volop te maken met de gevolgen van het coronavirus. Terwijl jij je richt op thuiswerk en zorgtaken, zorgen wij dat alles doorloopt rondom jouw pensioen. En natuurlijk monitoren we de financiële markten omdat deze invloed hebben op de beleggingen en rendementen van het fonds. Hieronder vind je een selectie van veelgestelde vragen die wij binnenkregen vanaf maart.

Waarom dalen de dekkingsgraden?
Enerzijds worden de verplichtingen van pensioenfondsen aan de deelnemers hoger als gevolg van de lage rente. Bij een lage rente moeten fondsen namelijk meer geld aanhouden voor hetzelfde pensioen. Anderzijds worden, als gevolg van met name de dalende aandelenbeurzen, de beleggingen van pensioenfondsen minder waard. Dit alles zorgt voor dalende dekkingsgraden.

Heeft de coronacrisis invloed op het nabestaandenpensioen?
Het coronavirus heeft geen invloed op de uitkering van het nabestaandenpensioen. Als je overlijdt is er voor je partner en eventuele kinderen pensioen geregeld zodat ze goed verzorgd achterblijven.

Sinds 1 juli 2019 geldt een nieuwe pensioenregeling met een partnerpensioen op risicobasis, dat wordt uitgekeerd als je overlijdt wanneer je nog in dienst bent.

Ga je uit dienst, dan wordt automatisch een deel van je ouderdomspensioen uitgeruild voor partnerpensioen (en wezenpensioen). Zo is er dus ook vervangend inkomen voor je (toekomstige) partner en eventuele kinderen als je uit dienst bent en komt te overlijden.

Let op: Door de uitruil wordt wel je vanaf 1 juli 2019 opgebouwde ouderdomspensioen gemiddeld 10% tot 20% lager (afhankelijk van je leeftijd bij uitdiensttreding). Lees hier meer over op de website.

Keert het fonds uit als ik overlijd in een risicogebied?
Ook als je overlijdt in een risicogebied, keert het fonds een nabestaandenpensioen uit.

Hoe houdt het fonds mij op de hoogte van actuele ontwikkelingen?
Het fonds publiceert regelmatig nieuws- en kwartaalberichten op de website. Klik hier voor de laatste update.

Neem contact met ons op
Zit jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten, de medewerkers van het Pensioenloket helpen je graag.

Delen via: