Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Eerlijke verwachtingen wekken

De coronacrisis raakt ons allemaal in ons dagelijkse leven. Wellicht heb je zorgen over de impact van de crisis op je pensioen. NN CDC Pensioenfonds begrijpt deze zorgen. Daarom legt het fonds in dit artikel uit waar we nu staan en wat je in de 2e helft van 2020 kunt verwachten. Open en eerlijk zoals je van ons gewend bent.

De coronacrisis is zeker niet aan NN CDC Pensioenfonds voorbij gegaan. Als je de dekkingsgraadontwikkeling van de afgelopen maanden bekijkt, dan zie je een dalende trend. Klik hier om de grafiek te bekijken.

Vooruitblik toeslagverlening
De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de maximale toeslagen die het fonds wettelijk mag verlenen. Als de beleidsdekkingsgraad daalt, dan mag het fonds minder of geen toeslag verlenen. De afgelopen jaren heeft NN CDC Pensioenfonds om deze reden slechts gedeeltelijk of geen toeslag kunnen verlenen.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad per 30 september 2020 beslist het bestuur of er (deels) een toeslag wordt verleend. Pas als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan mag het fonds een (gedeeltelijke) toeslag verlenen.

Per eind juni is de beleidsdekkingsgraad 102%. De actuele dekkingsgraad bedraagt echter 98%. Door de dalende dekkingsgraden is het vooruitzicht op indexatie voor volgend jaar slecht.

Vooruitblik pensioenopbouw
Het ambitieniveau van de pensioenregeling van NN CDC Pensioenfonds is een fiscaal maximale pensioenopbouw. Hiertoe wordt een vaste pensioenpremie ingelegd van 30%. Dat hebben de sociale partners zo afgesproken.

Bij een blijvend lage rentestand zal er – net als in 2020 – opnieuw een opbouwkorting volgen in 2021. De kostprijs van je pensioenopbouw is dan namelijk dermate hoog, dat de pensioenpremie van 30% voor 2021 onvoldoende zou zijn om de opbouw te financieren. Uiteindelijk zal de rentestand per 30 september 2020 echter bepalend zijn. We houden je hierover op de hoogte.

Meer informatie

Wil je blijven volgen hoe de financiële situatie van NN CDC Pensioenfonds zich ontwikkelt en vooral, wat dit betekent voor jouw pensioen? Check dan de website voor de nieuws- en kwartaalberichten over onder andere de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de ontwikkelingen op de financiële markten en de performance van de beleggingen.

Delen via: