Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Nieuw pensioenakkoord

De afgelopen weken was de uitwerking van de nieuwe regels voor pensioen volop in het nieuws. Nu de vakorganisaties hebben ingestemd, kunnen de Eerste en Tweede kamer een besluit nemen. Daarna zijn de werkgevers en werknemers aan zet.

Vorig jaar is besloten de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Daarnaast werden kabinet, werkgevers en werknemers het toen eens over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Nu ligt er een voorstel voor de uitwerking van dit akkoord. Lees meer daarover op de website van de rijksoverheid. 

Wanneer veranderen de regels naar verwachting?

2020-2021: Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.

2022-2023: Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels.

2024-2026: Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren. Dit betekent vaak een nieuwe regeling.

Gevolgen voor jouw pensioen?
Dat weten we nu nog niet. Als de wet is aangenomen, zijn de sociale partners (de werkgever en de vakorganisaties) eerst aan zet. Zij bepalen de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. NN CDC Pensioenfonds toetst of de regeling uitvoerbaar, financierbaar en communiceerbaar is. Daarna kunnen we je informeren wat de nieuwe regels voor jou persoonlijk betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.

Op de hoogte
Volg voor meer informatie over het nieuwe pensioenakkoord de berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven.

Delen via: