Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Deelnemers kennen eigen risico en handelen er naar

Eind 2019 heeft NN CDC Pensioenfonds een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd Conclusie? Circa 7 van de 10 deelnemers zijn tevreden over het fonds. Daarnaast beseffen bijna 9 van de 10 deelnemers dat ze de risico’s dragen in de CDC-pensioenregeling. En zij snappen dat ze zelf verantwoordelijk zijn om te zorgen voor voldoende pensioen. Dit vertaalt zich naar meer bezoek aan de online platforms.

In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek meet NN CDC Pensioenfonds onder andere het vertrouwen in het fonds, het pensioen- en risicobewustzijn, de kwaliteit van de dienstverlening en de bereidheid om zelf in actie te komen. Dit jaar deden niet alleen medewerkers mee, maar ook voormalige medewerkers en pensioengerechtigden. De resultaten tref je hieronder aan.

Vertrouwen licht gedaald
Het vertrouwen in het fonds is ten opzichte van 2018 licht gedaald. Deelnemers geven een rapportcijfer 7,1 (was 7,5). Alle doelgroepen herkennen de merkwaarden ‘betrouwbaarheid’, ‘deskundigheid’ en ‘informeert mij goed’ het meest.

Pensioen- en risicobewustzijn fors omhoog
In een middelloonregeling met een vaste premie, dragen de deelnemers de risico’s. De pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de toekomstige toeslagen staan niet vast. Ze zijn namelijk afhankelijk van de financiële middelen van NN CDC Pensioenfonds. Kennis van deze risico’s is ten opzichte van 2018 fors gestegen, namelijk van 70% naar 85%.

Deelnemers realiseren zich dat het de eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen voor voldoende pensioen. Vergeleken met 2018 is dit percentage gestegen van 89% naar 93%.

Tevreden met fonds
Circa 7 van de 10 (voormalige) medewerkers is tevreden over het fonds. Pensioengerechtigden zijn het meest tevreden. Circa 8 van de 10 pensioengerechtigden zijn tevreden over het fonds als uitvoerder van de pensioenregeling.

Meer bezoek aan online platforms
De bereidheid om zelf in actie te komen is gestegen. Bijna 80% van de deelnemers heeft ooit Mijnpensioenoverzicht bezocht en dit percentage is circa 55% qua bezoek aan de Pensioenplanner.

Vervolgstappen
Deelnemers helpen om in actie te komen is een belangrijke doelstelling van het fonds. Daarom gaat het fonds in 2020 verder met het ontwikkelen van een digitaal platform, het versimpelen en uitbreiden van de digitale processen rondom pensioen(ingang) en het aanbieden van nieuwe workshops in de tweede helft van het jaar.

Mocht je hier vragen over hebben? Neem dan contact op met het Pensioenloket en houd daarnaast de berichtgeving van het fonds in de gaten.

Delen via: