Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Zorg voor je dierbaren

Weet jij wat er voor je partner en kinderen is geregeld als jij overlijdt? Waar je meer informatie kunt vinden over wat je dierbaren dan ontvangen? En hoe kun je vaststellen of dat voldoende is?

Omdat je werkt bij NN Group, neem je automatisch deel aan de pensioenregeling van NN CDC Pensioenfonds. In deze regeling is ook het pensioen voor je nabestaanden geregeld.

Je bent nog in dienst
Als je overlijdt terwijl je nog in dienst bent, ontvangen je partner en eventuele kinderen onder bepaalde voorwaarden nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen). Het nabestaandenpensioen wordt vastgesteld alsof je tot je pensioendatum aan de pensioenregeling deelneemt.

Nu regelen! Bij NN CDC Pensioenfonds geldt dat een partner waarmee je ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet worden aangemeld bij het fonds. Anders heeft je partner geen recht op het partnerpensioen als jij komt te overlijden Dit kun je dus niet achteraf alsnog laten regelen, zoals bij Delta Lloyd Pensioenfonds gebruikelijk is.

Zorg dat wij de benodigde documenten van je ontvangen zodat je partner in aanmerking komt voor partnerpensioen. Dat doe je online op ‘Mijn Pensioen’ Of download hier het formulier ‘aanmelden partner’.

Je kinderen ontvangen wezenpensioen totdat ze 18 zijn. Het wezenpensioen kan tot maximaal de 27
e verjaardag worden verlengd zolang je kinderen studeren of voor het ouderlijk huishouden zorgen.

Je bent uit dienst maar nog niet met pensioen
Als je overlijdt nadat je uit dienst bent gegaan, dan hebben je dierbaren onder bepaalde voorwaarden recht op nabestaandenpensioen, mits je jouw pensioen bij NN CDC Pensioenfonds hebt laten staan.

Let op: woon jij ongehuwd samen of zonder geregistreerd partnerschap? Meld je partner dan aan om in aanmerking te komen voor partnerpensioen. Dat doe je online op ‘Mijn Pensioen’ Of download hier het formulier ‘aanmelden partner’.

Je kinderen ontvangen wezenpensioen totdat ze 18 zijn. Het wezenpensioen kan tot maximaal de 27e
 verjaardag worden verlengd zolang je kinderen studeren of voor het ouderlijk huishouden zorgen.

Je partner ontvangt pensioen op basis van:

  • Het eventuele partnerpensioen dat je tot 1 juli 2019 hebt opgebouwd.
  • Het na 1 juli 2019 automatisch uitgeruilde ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Lees meer over uitruil bij het life event ‘stoppen met werken’.

Je bent met pensioen
Als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan, dan hebben je dierbaren onder bepaalde voorwaarden recht op nabestaandenpensioen. Je moet voor het partnerpensioen dan wel voordat je met pensioen ging, al:

  • Getrouwd zijn of
  • Je partnerschap bij de gemeente hebben geregistreerd of
  • Samenwonen en je partner bij ons hebben aangemeld.


Na je overlijden stopt jouw ouderdomspensioen en gaat het nabestaandenpensioen in, tenzij jullie wat anders hebben afgesproken. Bijvoorbeeld omdat je bij de ingang van je pensioen de keuze hebt gemaakt (een deel van het) partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Je partner ontvangt pensioen op basis van:

  • Het eventuele partnerpensioen dat je tot 1 juli 2019 hebt opgebouwd.
  • Het na 1 juli 2019 automatisch uitgeruilde ouderdomspensioen voor partnerpensioen.


Bekijk ook nadat je met pensioen bent gegaan of jullie alles goed geregeld hebben en duidelijk is. Heb je vragen? Neem dan contact op met het Pensioenloket.

Pensioen voor je ex-partner
Ben je in het verleden gescheiden? Dan is de kans groot dat je ex-partner (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangt. En dat betekent een lager pensioen voor je huidige partner.

Handige sites
Kijk op:

- De website van NN CDC Pensioenfonds voor meer informatie over wat er voor jouw dierbaren onder welke voorwaarden geregeld is. Je kunt daar ook het reglement downloaden.
- Heb je ook pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING? Check dan hier wat er is geregeld voor je nabestaanden bij dit fonds.
- Mijnpensioenoverzicht.nl wat je nabestaanden ontvangen na je overlijden. Ga ook na of dat voldoende is. 
- Vul de nabestaandentool in van Wijzer in Geldzaken.
- Maak een stappenplan om een overzicht te maken van geldzaken voor je nabestaanden.
- Check waar je recht op hebt bij het Nibud.
- Informatie en veelgestelde vragen over de Anw-uitkering van de overheid.

Heb je na je bezoek aan bovengenoemde sites nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met het Pensioenloket.

Delen via: