Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Pensioenrichtleeftijd omhoog naar 68 jaar

Per 1 januari 2020 heeft NN CDC Pensioenfonds de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar verhoogd. Lees in dit artikel wat de gevolgen zijn voor je ouderdomspensioen, je nabestaandenpensioen en het pensioen voor je ex-partner.

In 2019 hebben de sociale partners (werkgever en vakorganisaties) afspraken gemaakt over andere de pensioenrichtleeftijd als onderdeel van de nieuwe pensioenregeling.

Jouw fonds voert de afspraken uit
Afgesproken is dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2020 omhoog gaat van 67 naar 68 jaar. Dit betekent dat je een jaar langer pensioen kunt opbouwen en een jaar later met pensioen kunt gaan. NN CDC Pensioenfonds zal vanaf 1 januari 2020 bij de berekeningen en communicatie uitgaan van deze pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Geambieerde en vastgestelde opbouw
Het geambieerde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wijzigt door de verhoging ook, namelijk in 1,875% van de pensioengrondslag. Lees hier meer over het vastgestelde opbouwpercentage van 1,552% voor 2020.

Opgebouwd pensioen tot 1 januari 2020
Heb je voor 1 januari 2020 pensioen opgebouwd bij NN CDC Pensioenfonds? Het fonds rekent jouw opgebouwde aanspraken om naar de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Dit doet het fonds collectief actuarieel neutraal, met andere woorden: de omrekening wordt zodanig uitgevoerd dat op het moment van omrekening de waarde van je pensioen gelijk blijft.

De gevolgen voor je ouderdomspensioen
Je kiest nog steeds zelf je pensioenleeftijd, op zijn vroegst vanaf je 60
e. Maar let op: je uitkering wordt lager als je eerder met pensioen gaat. Dat komt omdat we het pensioen dan over meer jaren aan je betalen en je minder jaren pensioen opbouwt.

Ga je in 2020 met pensioen en heb je pensioenkeuzes gemaakt? Of heroverweeg je je keuzes? Als je overweegt je keuzes qua pensioeningang aan te passen omdat de pensioenrichtleeftijd is veranderd, neem dan contact op met het Pensioenloket. Je ontvangt dan een nieuwe berekening.

De gevolgen voor je nabestaandenpensioen
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op het nabestaandenpensioen. De ingangsdatum hiervan is namelijk niet gekoppeld aan de pensioenrichtleeftijd maar afhankelijk van het moment dat je overlijdt.

De gevolgen als je gescheiden bent
Ben je gescheiden? Dan is de verhoging ook van toepassing op het verevende deel van jouw ouderdomspensioen.

Meer informatie
Heb je vragen over je pensioen bij NN CDC Pensioenfonds, neem dan contact op met het Pensioenloket. Ook vind je veel informatie terug op de website van het fonds.

Delen via: