Selecteer je leeftijd

Selecteer je leeftijd

Jouw special

Veelgestelde vragen over het toeslagbesluit

Jaarlijks probeert NN CDC Pensioenfonds de pensioenen van (voormalige) medewerkers en pensioengerechtigden van NN Group op basis van de prijsindex te verhogen. Over 2019 wordt geen toeslag verleend. Het fonds houdt de gemiste toeslag wel bij.

In februari hebben (voormalige) medewerkers en pensioengerechtigden van NN CDC Pensioenfonds een brief ontvangen over de toeslagverlening 2019. Hieronder geeft het fonds antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Waarom is toeslagverlening belangrijk?
Toeslagverlening is belangrijk omdat daarmee de koopkracht van je pensioen op peil blijft.

Hoe vaak neemt het fonds een besluit over toeslagverlening?
Eenmaal per jaar stelt NN CDC Pensioenfonds vast of toeslagverlening wordt verleend, op basis van de prijsindex van oktober tot oktober.

Wat is het besluit over 2019?
Over 2019 wordt geen toeslag verleend. Lees hier meer over het besluit.

Waar wordt het besluit op gebaseerd?
Wettelijk is bepaald dat toeslagverlening pas is toegestaan als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. NN CDC Pensioenfonds neemt hierbij de beleidsdekkingsgraad per eind september als maatstaf. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. Door uit te gaan van dit gemiddelde wordt voorkomen dat belangrijke beslissingen zoals toeslagverlening afhangen van de dekkingsgraad op één bepaald moment.

Hoe hoog zou de volledige toeslag zijn geweest?
Als NN CDC Pensioenfonds de volledige toeslag had mogen verlenen, dan was over het jaar 2019 een toeslag van 1,73% verleend.  Voor de bepaling van dit percentage kijkt het fonds naar de “prijsindex alle huishoudens afgeleid” van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de maand oktober 2018 tot de maand oktober 2019.

Wat gebeurt er met de gemiste toeslag?
De gemiste toeslag wordt bijgehouden in de administratie van het fonds. Zodra de beleidsdekkingsgraad van het fonds in de toekomst hoog genoeg is, kan er in principe inhaalindexatie toegekend worden. Dat is nu echter niet aan de orde.

Meer informatie
Wil je meer weten over toeslagverlening bij NN CDC Pensioenfonds? Klik dan hier voor achtergrondinformatie. Werkte je voor 1 januari 2014 bij NN Group, klik dan hier voor het toeslagenbeleid van Pensioenfonds ING.

Delen via: